Nový event !

 

Vážení hráči,

naši eventeři si pro vás připravili event :

GW
GW

  

Event se bude skládat z PVP i PVE částí a zúčastnit se ho budou moc jen Guildy kde bude minimálne 30 hráčů.Je to z důvodu že Guild je na GGF hodně a pro všechny to vážně nejde udělat.Guilda se musí skládat z lidí takže nové Guildy prostě na event nebudou moc.

PvP souboje budou probíhat v S1 EQ aby měli všichni stejné šance a ukázalo se kdo vážně PvP umí ale není problém aby se to pak udělalo i v S2,S3.Dále bych to viděl že by se GW v PvP šli typem 5v5,3v3,1v1 – hráči každé Guildy by si zvolily hráče které by samy Guildu reprezentovali.

Formy GW v PVP

5v5 – bude se hrát na dvě vítězství
3v3 – bude se hrát na tři vítězství, Gilda si vybere dva hráče co jí budou reprezentovat.
1v1 – Bude se hrát na jedno vítězství aby se hráči o to více snažili.

O těchto forem budou platit pravidla jako pro obyčejné PvP Eventy.
Takže v 5v5 můžete získat 2 body za dvě vítězství, v 3v3 budete moc získat 3 body a v 1v1 pouze jeden bod.Takže dohromady 6 bodů.

Forma GW v PVE

Dále se event bude skládat z PVE částí – přesně ještě nevíme co se bude chodit za bosse ale bude to na čas.Jaká Guilda dá bosse nejrychleji vyhrává.
Všechno se bude počítat na body jak to PvP tak i PVE a Guilda s nejvíce body dostane vybavenou GH, ve které nebudou chybět BG másteři a další věci které ostatní GH nemají.

Která Guilda vyhraje bude mít před jménem Guilda měsíce a bude mít právo Guild Haus vlastnit jeden měsíc s tím že po vypršení jednoho měsíce pak budou GW znovu a buď Guilda vyhraje a bude mít svůj Guild Haus dál nebo ho získá jiná Guilda.
Viděl bych to že zatím by se GW mohlo zúčastnit 4-5 Guild ale uvidíme kolik Guild se zapíše.

Budeš to ty kdo dovede svojí Guildu až na vrchol ? Dokážeš porazit ostatní členy ostatních Guild ??

Kdy vše proběhně – 3.3.2012 nebo 4.3.2012

Dozor na GW – Canyo,Neroo a možná Xtremes pokud bude mít čas.

Podrobnější informace naleznete v topicu ZDE

ENG

Dear players

Our event masters prepared the new type of event for you:

GW

Event will consist of PVP and PVE parts and participation will be possible only to guilds comprising at least 30 players. Because of there are plenty of guilds on GGF and it is really impossible to do it for all these guilds. Guild must consist of people so that new guilds cannot participate on this event.

PvP fights will take in S1 equip to give all equal chances and prove who really knows how to PvP but there is no problem to even made it in the S2 or S3. I think it, that the GW PvP would be in 5v5, 3v3, 1v1 model – guild players choose player which would represent their own guild.

Forms of GW PvP

5v5 – winner will be first team with two victories
3v3 – winner will be first team with three victories, the guild chooses three players as representatives
1v1 – winner will be player with ONE victory, attempt to show their effort

These forms will apply the same rules as ordinary PvP Events.
So in 5v5 you can get 2 points for two wins in 3v3 you will be able to get 3 points and only one point in 1v1. So there´s possibility to get total amount of 6 points.

Form GW PVE

Continuation of the event, will consist of PVE parts – we do not know exactly which bosses we will want to kill, but it will be a timed task with simple rule: fastest wins.
Everything will be counted for points as well as PvP and PvE. Guild with the most points gets luxury equipped GH (guild house), with BG master and other things that others haven´t in their GHs.

Winning guild will be awarded as Guild of the Month before guild name and will have the rights to own Guild House in one month. After the expiration of one month will be new GW and either GW guild wins and will have their Guild House again, or it gets another guild.
I think that there would be a potential 4-5 participant guilds on GW. But we’ll see how many will register to this event.

You’re going to be the choosen one who lead your guild to the top? Can you beat the other members of the other guilds?

When it happens – 03/03/2012 or 04/03/2012 .

Supervisors of GW – Canyo, Nero Xtremes (if he wouldn´t be busy)

For more information, see the topic HERE

SERVER INFO

Gigafun - Online