Týdenní Guild Wars | weekly Guild Wars

Vážení hráči,

Neroo a Canyo pro vás přichystali další týdenní Guild Wars.
Úkolem guild bude porazit bosse Brutallus v co nejmenším čase.
– Start eventu bude 29.4. v 17:00
– Raid guildy bude mít maximálně 20 lidí
– Eventu se smí účastnit pouze guildy s počtem aktivních členů vyšším než 30
žádná další omezení nejsou.

Dále vám oznamujeme, že další Guild Wars o titul Guild of Month se budou konat 6.5. v odpoledních hodinách.
Nejaktuálnější informace se dozvíte v topicu Týdenní Guild Wars.

Váš Gigafun GM Team

Dear players,

Neroo and Canyo prepared next weekly Guild Wars event.
Task is simple – kill the Brutallus as fast as possible – the fastest wins.
– Start of the event – 29. 04. at 17:00
– Guild raid may consist up to 20 players
– Guild can join this event, if there are at least 30 active players – there are no other restrictions

Another Guild Wars for Guild of the Month title take place on Sunday, 06. 05., in the afternoon.
For most recent informations see topic „Týdenní Guild Wars.“

Your GigaFun GM Team

SERVER INFO

Gigafun - Online