Masivní update serveru Gigafun

 Vážení hráči.

Od září roku 2008 jedeme na TrinityCore s vlastními úpravami. Přechod z mangosu byl bolestivý, leč nevyhnutelný – při přesunu serveru jsme přišli o zálohy SD2 a tím jsme byli donuceni přejít na TrinityCore.
Nyní mě situace ohledně cheaterů a buggerů dohnala k nasazení OregonCore, kde je plně implementován anticheat Warden, který zabrání používání nejčastějších programu na modifikaci paketů a tím pádem zabraňuje klasickým SH,FH,Wallclimb atd.
Za posledních 24 hodin jsem skoro bez přestávky pracoval na 100 % převodu DB characters = všechny updaty od roku 2008 až do dnešního dne + pár úprav navíc, jelikož máme opravdu velmi mnoho custom věcí, včetně struktury DB.
Core pro vás připravil Administrátor serveru Anathema Faelon, world DB převáděl Administrátor serveru Minecraft Anonymus. World DB se bude i nadále do budoucna vyvíjet, abychom uspokojili vaše požadavky, např. nové pety pro huntery aj.

Co od nového Core očekávám já jsem již napsal, ale co byste mohli očekávat vy?
Lepší PVP, výpočet DMG a Spell dmg u tohoto OregonCore je lepší než u TrinityCore. Bohužel se některým z vás bude právem zdát, že máte o něco menší DMG nebo heal, ale dostáváme šanci rozšiřovat server o lepší zbraně a sety.
Funkční armor nejen u hráčů, ale i u npc, spousty dalších funkčnějších věcí.

Samozřejmě vyslyším i vaše ohlasy na snížení např. CD u trinketu atd.
Máte předem možnost si vyzkoušet, s čím můžete počítat a s čím ne, aktuálně v core není omezení ani na heal sockety pro shamana, které se na TrinityCore bugovaly.
Informace o test realmu
Mám pro vás připravený test realm, kde máte postavy z data 15.03.2012 v plné zbroji.
Stačí si pouze změnit realmlist a hrát.
gigafun.project-nemesis.cz:3729

Vaše jméno a heslo a jste ingame.
Porovnávat můžete např. takto: http://nemesisup.cz/files/public/v_levo-oregon_v_pravo-trinity.png

Dear gamers!

We´ve been on TrinityCore with our own modifications since September 2008. Transition from Mangos was painful, but necessary – in connection with moving of the server we had lost backups of SD2 and we were forced to switch to TrinityCore.
The situation concerning buggers and cheaters forced me to switch to the OregonCore, in which an anticheat Warden is fully implemented. Warden will shield the server from the most commonly used programs for modification of the packets like a classic SH, FH, Wallclimb etc.
In the last 24 hours I was working nearly without a pause on 100% transfer of the characters DB = since 2008 to today + couple of extra modifications,be cause we have so many custom modifications including the structure of the DB.
The core was prepared by the admin of Anathema – Faelon, and Minecraft admin Anonymus transfered the world DB. World DB will be developed further, to satisfy your requirements, for example new hunter sets etc.

I’ve already written my expectations associated with this new core. And what can you expect?
Better PvP, DMG and Spell DMG calculations are better in OregonCore. Unfortunately, some of you will notice (justly so), that your dmg or healing is bit lower, but now we have the possibilities to create new sets and weapons.
Functional armor not only for players, but for NPC´s too, and many other things.

Of course I´ll listen to your opinions, for example the trinket CD reduction etc.
You can try what you can do or not in advance. Currently, there are no restrictions for shaman‘s heal sockets, which used to be bugged.
Test realm info
We have a prepared test realm for you, where your characters from 15.03.2012 can be found.
You can simply change the realmlist and play.
gigafun.project-nemesis.cz:3729

Name and pass and you´re ingame.
You can compare : http://nemesisup.cz/files/public/v_l…vo-trinity.png
(left oregon, right trinity)
 

SERVER INFO

Gigafun - Online