Menší vylepšení duelu.

Po restartu serveru budou nově před každým duelem automaticky resetovány staty : cooldowns/mana/hp/

Během dalších pár dní to bude nastaveno i po duelu.

After the server restart, all cooldowns and stats /mana/hp/ will be reset before a duel.
In couple of days it will be set after a duel too.

Dále od víkendu bude o 100% navýšené :

Rate.Drop.Money = 8600
Rate XP Explore 200
Rate.XP.Kill 400
Rate.XP.Quest 260

Rate.Drop.Item.Rare = 80
Rate.Drop.Item.Epic = 80
Rate.Drop.Item.Legendary = 60
Rate.Drop.Item.Artifact = 60
Rate.Honor = 2  (dvojnásobek)
Rate.Reputation.Gain = 80
Instance Ignore Raid  
Mail Delivery 1m.

SERVER INFO

Gigafun - Online