Miniupdate

(CZ/SK)

Byla povolena knížka s KJ pro Shamana ,Druida,Paladina,Maga,Warlocka,Priesta.

Další novinka pro MAGA a WARLOCKA , nově při sumonění peta má full hp. (poděkování patří Daemonovi )

Ingame předělány shopy na staré dobré hradby v SW a OG.

Brzy bude přidáno do našeho event systému několik zbraní a nových itemu. Proto doporučuji Vaši účast na eventech.

Uvítáme vaše názory na našem foru.

(ENG)

Book with KJ for Shaman, Druid, Paladin, Mage, Warlock and priest was allowed.

We have news for MAGE and WARLOCK. After summoning, pet will have full hp. (thanks to Daemon)

Ingame shops were moved to good old walls in SW and OG.

New weapons and items will be added to our new event system soon. Therefore we recommend you to take part in events.

You can direct all your suggestions and comments to our forum.

SERVER INFO

Gigafun - Online