Návod Linken´s Boomerang

1.)
It’s a Secret to Everybody
http://80.79.16.41:8080/gigafundb/?quest=3844
Quest začína u Quest Giver „A Wrecked Raft“, ktorý sa nachádza v „Un’Goro Crater“ 


http://80.79.16.41:8080/gigafundb/?object=161505
a končí vo vode pri „A Small Pack“, ktorý sa nachádza hneď pred loďou na dne vody.

http://80.79.16.41:8080/gigafundb/?object=161504
pri splnení Questu by sme mali obdržať Bag v ktorom sa nachádzajú Quest itemy:

1.)“Large Compass“ —> http://80.79.16.41:8080/gigafundb/?item=11104
2.)“Curled Map Parchment“ —> http://80.79.16.41:8080/gigafundb/?item=11105
3.)“Lion-Headed Key“ —> http://80.79.16.41:8080/gigafundb/?item=11106

2.)
It’s a Secret to Everybody
http://80.79.16.41:8080/gigafundb/?quest=3845

Našou úlohou bude Quest itemy, ktoré sme predchvílkou vylootovali doniesť „Linken-ovi“ 
http://80.79.16.41:8080/gigafundb/?npc=8737

ktorého nájdeme na mieste viď. screen:

3.)
It’s a Secret to Everybody
http://80.79.16.41:8080/gigafundb/?quest=3908
Po tom čo sme splnili predchádzajúci Quest v Bag-u by sa nám mal objaviť item 
„Linken’s Training Sword“ —> http://80.79.16.41:8080/gigafundb/?item=11133

Našou úlohou v tomto Queste bude aby sme zobrali tento „sword“ k NPC „Donova Snowden“, ktorá sa nachádza vo Winterspring
http://80.79.16.41:8080/gigafundb/?npc=9298

4.)
The Videre Elixir
http://80.79.16.41:8080/gigafundb/?quest=3909

Našou úlohou bude nájsť NPC „Gregan Brewspewer“, ktorý sa nachádza vo Feralas. Tu si vezmeme Quest, ktorý ak splníme obdržíme Videre Elixir.
http://80.79.16.41:8080/gigafundb/?npc=7775

„Evoroot“ potrebný na splnenie Questu nájdeme neďaleko od Quest Givera.
http://80.79.16.41:8080/gigafundb/?item=11242


Následne sa vrátime k „Gregan-ovi“ a obdržíme „Videre Elixír“, ktorý musíme priniesť „Donove“.

5.)
Meet at the Grave
http://80.79.16.41:8080/gigafundb/?quest=3912

Úlohou bude nájsť NPC „Gaeriyan“, ktoré sa nachádza pred mestečkom „Gadgetzan“ a nájsť náhrobný kameň.
http://80.79.16.41:8080/gigafundb/?npc=9299

6.)
A Grave Situation
http://80.79.16.41:8080/gigafundb/?quest=3913

7.)
Linken’s Sword
http://80.79.16.41:8080/gigafundb/?quest=3914

Po splnení Questu sme mali obdržať Quest item „Linken’s Superior Sword“, ktorý musíme doniesť „Linken-ovi“
http://80.79.16.41:8080/gigafundb/?item=11162

8.)
A Gnome’s Assistance
http://80.79.16.41:8080/gigafundb/?quest=3941

Našou úlohou bude nájsť NPC „J.D. Collie“, ktoré sa nachádza v „Marshal’s Refuge“ neďaleko „Linken-a“
http://80.79.16.41:8080/gigafundb/?npc=9117

9.)
Linken’s Memory
http://80.79.16.41:8080/gigafundb/?quest=3942

V tomto Queste sa musíme vydať do Felwood-u, kde sa nachádza NPC „Eridan Bluewind“.
http://80.79.16.41:8080/gigafundb/?npc=9116

10.)
Silver Heart
http://80.79.16.41:8080/gigafundb/?quest=4084

cieľom tochto Questu je zabiť NPC „Felpaw Wolf“ z ktorého na dropne Quest item:
„Silvery Claws“ —> http://80.79.16.41:8080/gigafundb/?item=11172
„Irontree Heart“ —> http://80.79.16.41:8080/gigafundb/?item=11173

po splnení Questu obdržíme Bag v ktorom sa nachádza potrebný item na ďalší Quest.

11.)
Aquementas
http://80.79.16.41:8080/gigafundb/?quest=4005

Musíme sa vydať na cestu neďaleko od Gadgetzanu, kde nám dropne Quest item na ďalší Quest. Pomocou itemu z baglu vyčarujeme NPC „Aquementas“


a malo by nám dropnúť toto: „Silver totem of Aquementas“ —>http://80.79.16.41:8080/gigafundb/?item=11522

12.)
Linken’s Adventure
http://80.79.16.41:8080/gigafundb/?quest=3961

Našou úlohou bude zobrať Quest item k „Linken-ovi“
http://80.79.16.41:8080/gigafundb/?npc=8737

13.)
It’s Dangerous to Go Alone
http://80.79.16.41:8080/gigafundb/?quest=3962

Úlohou bude nasadiť Quest item, ktorý sme vylootovali z „Aquementas“ a zrušiť Auru, ktorá odkopáva z NPC „Blazerunner“
http://80.79.16.41:8080/gigafundb/?npc=9376


Následne vstúpime do jaskyňe za „Blazerunner-om“ a vylootujeme chestku a vezmeme Quest item.

„Golden Flame“
http://80.79.16.41:8080/gigafundb/?item=11179

A týmto sme hotový s Linken’s Boomerang-om už len stačí sa vrátiť k „Linken-ovi“ a vziať si odmenu.

SERVER INFO

Gigafun - Online