Nejkrásnější screenshot – hlasování

Vážení hráči,
již vypršel čas pro posílání soutěžních screenů a nyní je na řadě výběr toho nejlepšího.

No a jelikož počet soutěžících překročil limit pro jedno hlasování, bude se nejdříve konat semifinálové kolo.

Pravidla a průběh eventu:
– Semifinálové kolo je rozloženo do 3 skupin po 7 soutěžích
– Hlasování bude probíhat 7 dní
– Poté postoupí 2 nejlepší z každé skupiny do finálového kola
– Hlasování ve finálovém kole bude probíhat taktéž 7 dní
– Ceny obdrží jen ti nejlepší

*krom hráčského hlasování zde bude ještě tajné hlasování poroty složené z GM teamu

Skupiny:
Skupina 1
Skupina 2
Skupina 3

další informace se dozvíte v tomto topicu.

The most beautiful screenshot – Vote

Dear players,
Time to send screenshots for competition has expired and now it´s time for choosing the best.

And because the number of competitors has exceeded the limit of one vote, there will be a semifinal round first.
Rules and process of the event:
– Semifinal round is divided into 3 groups, 7 competitors from each group
– Voting will run for 7 days
– After that, 2 best competitors in each group will go to final round
– Final round voting will also run for 7 days
– Only the best of them will receive the prize

*besides players voting there will be also a secret voting of jury which will consist of GM team

Groups:
Group 1
Group 2
Group 3

You can get another informations in this topic.

SERVER INFO

Gigafun - Online