Server Gigafun vám představuje nový EVENT SYSTEM

Server Gigafun vám představuje nový, a zcela unikátní, EVENT SYSTEM, který nemá žádný jiný server.

Event marky (pointy) vám bude GM vybavovat ihned, při vyhraném eventu či splněném questu, později již bude pouze na vás co si za ně pořídíte a kdy si to pořídíte. Jedná se o zcela samoobslužný systém, který bude nabízet různé event doplňky, použití speciálního spellu, extra lvl pro nové hráče a nebo si for fun nahodíte libovolný morph dle naši nabídky.

Nabídka se bude přizpůsobovat poptávce tzn. Vy navrhnete item, či jiný doplněk, a my jej za příslušné pointy zapíšeme do nabídky.

Funkce je jednoduchá.

ZDE je seznam balíčků. Seznam je prozatím malý, ale bude se každým dnem rozrůstat.
Vrchní menu
Level
Gold
Item
Morph
Cast

Pokud je vše zaškrtnuté, ukazuje se vám celá nabídka. Až bude seznam obsáhlejší, vyškrtnutím si deaktivujete to co nechcete prohlížet.

Commandy jsou zcela jednoduché :
.points – (zjistíte si kolik máte pointu) Pointy jsou vázané na account.
.buyitem ID – vyberete si ID balíčku ze seznamu a obdržíte odměnu.
.buygold 1 buygold 2
.buymorph ID – opět je na výběr ze seznamu
.buycast ID – zde také vybíráte ze seznamu

Jak lze získat pointy ?
1) Získáváte převážně účastí v eventu.
2) Za speciální questy.
3) Odměna za práci pro server.

Kde si je můžete zkontrolovat ? Na této adrese.

Na začátek jsem každému accountu přidal +10 pointu, aby si vyzkoušel jak funguje nový systém.

Pokud budete chtít zařadit např. mounta, item nebo jiný morph atd. vždy dodržujte postup.

Název itemu + link http://80.79.16.41:8080/armory/index…&realm=GigaFun
Název morphu + link http://www.wowhead.com/npc=17157
Název spellu + link http://www.wowhead.com/spell=24242

Psát můžete přímo sem do topicu, a nebo do sekce připomínky a návrhy.
Všem od plvl 0 byl nastaven command .dismout. Upozorňuji že se dá poškodit i jiný hráč. V tom případě přijdete o své pointy a ty se přepíšou hráči kterého jste poškodili.

Doufám, že jsme vám tím, alespon trochu, zpříjemnili hraní na serveru Gigafun.

PS:
Do budoucna pro vás připravujeme nové spell sety a v létě se snad dočkáte i nové aukce postav.

Server GIGAFUN presents new and absolutely unique EVENT SYSTEM which you can´t find anywhere else.

Immediately after the end of the event or completing the quest, you will be rewarded with Event marks (points) by the GM, then you can choose your option – what you want to buy for this marks and when you want to buy it. This is absolutely self-service system, which will offer various event accessories, possibility of using some special spells, extra lvl for new players, or you can for fun wear optional morph from our offer.

Our offer will be adapted to demand. You will propose an item, or other accesorry and we will offer it for this points.

Function is simple.

HERE is list of packages. List isn´t big at this time, but it will grow every day.
Menu
Level
Gold
Item
Morph
Cast

If is everything checked, you can see whole offer. Later you will be able to uncheck some things, which you don´t want to see.

Commands are absolutely simple:
.points – (you will find, how many points you own) Points are bind to account.
.buyitem ID – choose ID of package from list and you will get reward.
.buygold 1 buygold 2
.buymorph ID – choose ID from list
.buycast – choose ID from list

How you can optain this points?
1) Participate in events.
2) Special quests.
3) Pay for work on the server.

Where you can check your points? On this adress.

For the beginning I´ve added to every account +10 points to check out the new system.

As you will want to add for example mount, item or other morph etc. you have to follow the procedure.

Name of the item + link http://80.79.16.41:8080/armory/index…&realm=GigaFun
Name of the morph + link http://www.wowhead.com/npc=17157
Name of the spell + link http://www.wowhead.com/spell=24242

You can write directly to the topic, or to the section „Připomínky a návrhy.“
Everybody with plvl higher than 0 have command .dismount now. I have to notice, that you can harm other players too. In this case, you´ll lose your points and they will be transferred to the harmed player.

We hope that you fully enjoy this new event system on the GIGAFUN server.

PS:
We are preparing a new sets for you and in the summer you can expect also auction of the characters.

SERVER INFO

Gigafun - Online