Update 14.07.2012

Upravil se DMG zbraní pro Huntery
Update Legionkiler
Update Combinate II BOW – Experimentální staty.
Update Thori’dal, the Stars‘ Fury

Do 2 NPC byl vložen nový loot Badge of Justice který padá z Al’ar a Kil’jaeden

Přidán do trainera spell pro warlocky který učí [Inferno]
Navýšení dropu u npc Illidan

Nové questy :
Call to Arms: Arathi Basin & Call to Arms: Eye of the Storm & Call to Arms: Warsong Gulch & Call to Arms: Alterac Valley I

Celkem si za vyhraný Battleground přičtete 4 marky ! Do budoucna připravuji i daily quest který bude mít vysokou odměnu.

Nový special quest - Call to Arms: Alterac Valley II

T11 serie

(head) Snížen Boss Doom Lord Kazzak : Snížen – lvl,rezistence,armor,dmg,hp.
(boots) Al’ar jediný zustavá beze změn, dropuje, nej Shirt + Badge of Justice
(chest) Morogrim Tidewalker : Snížen – lvl,rezistence,armor,dmg,hp.
(shoulders) Ragnaros : Snížen – lvl,rezistence,armor,dmg, HP má 16 mega pouze.
(gloves) Garr : Snížen Snížen – lvl,rezistence,armor,dmg,hp.

Hyjal Summit : Archimonde : Snížen – lvl,rezistence,armor,dmg,hp,

Vložen nový quest – Výměna Battlemaster’s Alacrity vrací zpět 70 Badge of justice.

Vyhlašuji soutěž o 1 – 10 EM případně víc, a o co že se vlastně jedná ?

Jedná se o návody které pomohou v hraní na serveru GigaFun tzn. Přihlásíš se na naše forum a napíšeš kvalitní a propracovaný návod na cokoliv tě jen napadne motivaci si mužete prohlédnout ZDE. Pozor návody musí projít schválením a musí se týkat pouze Gigafun serveru.

Dále si vás dovoluji pozvat na nábor do řad Eventeru. Stačí navštívit naše forum a podat přihlášku.

Nábory na GM se už dávno nedělají z důvodu :
Eventer koná eventy po čase pokud se osvědčí dostane commandy na vybavování Event marek , po dalším čase povýší na Gamemastera.

Weapon damage for hunters was modified
Update Legionkiler
Update Combinate II BOW – Experimental stats
Update Thori’dal, the Stars‘ Fury

2 NPCs have new loot Badge of Justice which drops from Al’ar and Kil’jaeden

From warlock trainer you can learn spell [Inferno] now
Increased drop from npc Ilidan

New quests: 
Call to Arms: Arathi Basin & Call to Arms: Eye of the Storm & Call to Arms: Warsong Gulch & Call to Arms: Alterac Valley I

You can earn now 4 marks for winning bg! We are preparing a new daily quests with high reward in the future. 

New special quest – Call to Arms: Alterac Valley II

T11 set
(head) Decreased Boss Doom Lord Kazzak : Decreased – lvl,resistance,armor,dmg,hp.
(boots) Al’ar without changes, drops, Shirt + Badge of Justice
(chest) Morogrim Tidewalker : Decreased – lvl,resistance,armor,dmg,hp.
(shoulders) Ragnaros : Decreased – lvl,resistance,armor,dmg, HP – he had only 16 million HP.
(gloves) Garr : Decreased – lvl,resistance,armor,dmg,hp.

Hyjal Summit : Archimonde : Decreased – lvl,resistance,armor,dmg,hp,

New quest added – Exchange Battlemaster’s Alacrity for 70 Badge of justice. 

New competition for 1 – 10 EM or more, what´s going on? 

Manuals for playing on GigaFun server. Sign up to our forum and write quality manual for anything. Inspiration you can see HERE. Attention! Manual must be approved and concerning the GigaFun server. 

Eventmaster recruitment is open. You can see our forum and submit your application. 

Gamemaster recruitment is closed because:
Active eventer, after some time, recieve commands for adding the Event marks, and he is promoted to Gamemaster after longer time.

SERVER INFO

Gigafun - Online