Úspěšný přechod na nové CORE

Vážení hráči.

Dnes v noci jsme přešli úspěšně na nové Core beze ztrát.

Většina věcí je vyladěná a neměl by být problém hrát tak jako dřív. 

Nejsou zakázané žádné itemy, meta sockety a jiné. To co jste reportovali s test realmu jsem opravil ale , čekal jsem že se zapojí daleko více lidí.

Podrobnější report na našem foru LINK

Dále velké poděkování patří.

Převod characters JIND

Update DB – Anonymus,Jind

Core – Faelon,Petr.

Testeři , Neroo, canyo. obzvlášt eventer Neroo dokázal i v době maturit pořádně máknout.

Bohužel se nám doposud nepodařilo vyřešit menší problém s Vmapama který doufám v brzké době pokoříme.

Bugování NPC do textury je vyřešené.

Donate systém bude dnes nahozen Chajakem.

Aowow – armory a head DB, společně se statusem serveru bude nahozeno co nejdříve. Na přepracování scriptu bude pracovat Anonymus.

oregon core

Successfull switch to new core

Dear players,

We had switched to new Core tonight without any losses.

Most of the problems are fixed, there shouldn´t be problems in gameplay.

There are no restrictions in items, metasockets or other things. I repaired the bugs you reported me from test realm, but I was expecting more testers.

For further informations see our forum HERE.

Big THANKS to:

Characters transfer: JIND

DB update: Anonymus, Jind

Core: Faelon, Petr
Testers: Neroo, Canyo, especially eventer Neroo worked pretty much in spite of his school leaving exams.
Unfortunately, we still haven´t fixed minor bug of Vmaps, but I believe we´ll solve it in next few days.
NPC´s bugs in textures are fixed.
Chajak will put up the donate system today.
Aowow – armory and head DB with status of the server will be put into operation as soon as possible. Anonymus is working on rescription.
 

SERVER INFO

Gigafun - Online