Vánoční oznámení – Christmas announcement

christmas in azeroth 015

Vážení hráči a přátelé,
Rok se nám pomalu chýlí ke konci a proto jsem si pro Vás hráče připravil shrnutí událostí za rok 2012.

Většina z vás zaregistrovala jen některé změny a to hlavně ty, které se dotkly přímo vás. Ostatní opravy/úpravy se k vám buď nedostaly, anebo jste tomu nevěnovali pozornost. Tímto se vyvrací tvrzení těch, kteří neustále píší na fórku a ingame, že se nic nedělá a že všechno dlouho trvá.

Úprava instance, při progresu lze vstupovat do instance.
Nové VIP itemy.
Doplňky k S3 setům.
Příprava a přechod na nové core.
Předělání PET systému.
Úpravy instancí Gruul’s Lair a Molten Core.
Nasazení nových zbraní Combinate II.
Snížení ratingu na S setech.
Zavedení nového event systému.
Nový balíček v donate systému.
Nasazení Spell setu.
Navýšení rate.
Nové spell itemy pro paladina,shamana a druida.
Update spell systému – rozsáhlé změny
Nové questy Exchange marek.
Transmogrifikace.
Teleport kniha.
Opraveno – vyhazování druida z formy.
Nová HC instance.
T11 série celkově zlehčena.
Questy s odměnou Event point.

Výše vypsané shrnutí je jen to nejdůležitější z novinek za rok 2012.

Novinka pro rok 2013!!! Vybraným hráčům bude zpřístupněn připravovaný fun realm na patchi 3.3.5a


Rozhodl jsem se za celý GMT popřát trošku předčasně příjemné a veselé prožití svátků vánočních, bohatého ježíška, hodně štěstí, zdraví a nejen herních úspěchů v nadcházejícím roce 2013.

Máme pro Vás připravené Vánoční překvapení, které se automaticky spustí 24.12.2012 ve 21:00.
Mimo překvapení se Vám aktivují:
VIP commandy, goname,tele,bank atp.
Navýšené RATE.
Spuštění několika questu s odměnou EM.
Bludiště s odměnou EM.
A pokud se zadaří, tak bude i speciální event o EM.

Vánoční akce bude trvat po dobu 14 dní.

Gigafun team


Christmas announcement

Dear players and friends

This year is slowly coming to an end and we have prepared a summary of what had happened in 2012.

Most of you have noticed only some of the changes, especially those that affect you personally. Other fixes/changes remain unnoticed by most of the community.
By this I would like to decline any complaints on forum or ingame that nothing is done for server and that everything takes a long time.

Change to instances: instances can now be entered while an encounter is in progress
New VIP items available
Off-pieces to S3 items
Preparations and a transfer to new core
Pet system redone
Changes to Gruul’s Lair and Molten Core instances
New weapons – Combinate II
Rating needed for S sets lowered
New event system
New donate packages available
New Spell sets
Higher rates
New spells for paladins, shamans and druids
Update to spell system – massive changes
New quests – Exchange marks
Transmogrification
Teleportation book
Fix: cancellation of druid forms
New heroic instance
T11 chain made easier
New award – Event point – for quests

Above is the list of the most important changes done in 2012.

News for 2013! Chosen players will be allowed to play on new upcoming fun realm on patch 3.3.5a
____________________________________________________________ ____________

I’ve decided, on behalf of the whole GM team, to wish you a Merry Christmas, lots of presents, good health and many, not only ingame, accomplishements in 2013.

We also have a little christmas surprise lined up for you, which starts on 24.12.2012 at 21.00.
Apart from the surprise itself the following will be activated for everyone:
VIP commands: goname, tele,bank etc.
Higher rates
Several quests with EM rewards
A maze with EM rewads
And if everything goes well a special event with EM rewards will start

This whole christmas event will last for 14 days

Gigafun team

SERVER INFO

Gigafun - Online