Změna v donate systému.

Vážení hráči.

Dne 13.03.2013 došlo k přečíslování DB která obsahuje VS a SS.

Proto si nové udaje v donate systému přečtěte.

SS ( Specifický symbol se nemění)
VS ( Variabilní symbol se mění s každou platbou)

SERVER INFO

Gigafun - Online